קרוב ה׳ לכל קוראיו

דוגמאות נוספות

קרוב ה׳ לכל קוראיו